Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Darowizna na małoletnie dziecko,
czyli jak przepisać mieszkanie na niepełnoletniego?


Darowizna nieruchomości na rzecz małoletniego dziecka to istotna decyzja, która wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur. Zgodnie z przepisami prawnymi, rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego podejmować działań przekraczających zakres zwykłego zarządzania majątkiem dziecka, a do takich działań należy między innymi zawarcie umowy darowizny nieruchomości.

Zanim przystąpimy do darowizny, warto zrozumieć, że umowa darowizny to formalna dwustronna czynność prawna, w której darczyńca zobowiązuje się do przekazania nieruchomości obdarowanemu dziecku, a dziecko wyraża zgodę na to przysporzenie. Chociaż może się wydawać, że to korzystne dla dziecka, warto pamiętać, że małoletni staje się właścicielem nieruchomości, co niesie ze sobą obowiązki, takie jak utrzymanie nieruchomości.

Własność mieszkania oznacza również przejęcie różnych zobowiązań, takich jak opłaty, podatki czy dbanie o relacje z sąsiadami. Dlatego, jeżeli darowizna wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami, rodzice powinni uzyskać zgodę sądu opiekuńczego przed dokonaniem tej transakcji.

Istnieje uchwała Sądu Najwyższego z 1977 roku, która wskazuje, że rodzice mogą nabywać nieruchomości dla dziecka na podstawie umowy darowizny bez zgody sądu, jeśli nie powoduje to dodatkowych zobowiązań po stronie dziecka. Jednak, jeśli darowizna wiąże się z pewnymi zobowiązaniami, konieczne jest uzyskanie zgody sądu.

Aby uzyskać zgodę sądu rodzinnego na darowiznę nieruchomości, należy złożyć wniosek do sądu miejscowego, w którym mieszka dziecko. Warto podkreślić, że jeden z rodziców może złożyć wniosek, a sąd może przesłuchać rodziców w celu lepszego zrozumienia okoliczności.

Po uzyskaniu zgody sądu, darczyńca może udać się do notariusza w celu zawarcia umowy darowizny nieruchomości. Ważne jest, aby zawsze uzyskać zgodę sądu przed zawarciem umowy, ponieważ umowa zawarta bez zgody sądu może być uznana za nieważną.

Warto też pamiętać, że każda dalsza czynność związana z nieruchomością, takie jak sprzedaż czy najem, będzie wymagała zgody sądu opiekuńczego.

Dokonanie darowizny nieruchomości wpływa również na dziedziczenie. Po śmierci rodziców, darowizna będzie zaliczana do schedy spadkowej dziecka, co wpłynie na wartość majątku, jaki dziecko otrzyma w wyniku dziedziczenia. Dlatego, jeśli planujemy dokonać darowizny, warto dobrze zrozumieć, jakie to może mieć konsekwencje dla przyszłego dziedziczenia.

W razie wątpliwości lub pytań dotyczących darowizny nieruchomości na rzecz małoletniego dziecka, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym notariuszem lub prawnikiem, aby zabezpieczyć interesy wszystkich zaangażowanych stron.”

Zadzwoń aby się umówić