Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na istotne kwestie związane z zabezpieczeniem zapłaty ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, które obecnie są tematem wielu dyskusji i zainteresowań naszych Klientów.

W obecnych czasach, przy transakcjach dotyczących nieruchomości, gotówka jest rzadkością. Zazwyczaj strony umawiają się na dokonanie płatności przelewem, co jednak wiąże się z pewnym odroczeniem, zwłaszcza gdy zakup jest kredytowany przez bank.

Jednym z często poruszanych tematów jest próba wprowadzenia do umowy zapisu, który wiązałby przejście prawa własności nieruchomości z chwilą zapłaty ceny. Niestety, zgodnie z polskim prawem cywilnym, takie warunki są niedopuszczalne, a przejście własności zachodzi z chwilą podpisania aktu notarialnego.

Jak zatem zabezpieczyć interesy strony sprzedającej?

1. **Art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego:**
 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest skorzystanie z art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polega to na złożeniu przez kupującego oświadczenia o zobowiązaniu do zapłaty ceny w określonym terminie i poddaniu się egzekucji na podstawie tego zobowiązania. Oświadczenie to jest zawsze zawarte w akcie notarialnym, co gwarantuje skuteczne zabezpieczenie.

2. **Depozyt Notarialny:**
Alternatywnym, choć mniej popularnym, rozwiązaniem jest złożenie pieniędzy do depozytu notarialnego. Notariusz przyjmuje na przechowanie kwotę, określa warunki wypłaty, co daje stronom pewność, że środki zostaną przekazane zgodnie z umową.

3. **Rachunki w Tym Samym Banku:**
Założenie rachunków bankowych w tym samym banku może umożliwić szybki przelew środków w trakcie podpisywania aktu notarialnego. To skuteczny sposób, jeśli obie strony korzystają z tego samego banku.

Rozważając te opcje, można skutecznie zabezpieczyć interesy sprzedającego, jednocześnie respektując obowiązujące przepisy prawa.

Zadzwoń aby się umówić