Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz Kraków Krowodrza

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna Mateusz Marek Notariusz

Umowa Sprzedaży Nieruchomości: Pewność i Bezpieczeństwo Transakcji

Definicja Umowy Sprzedaży

Według Kodeksu Cywilnego, umowa sprzedaży to zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia własności konkretnej rzeczy na kupującego, który z kolei zobowiązuje się odebrać tę rzecz i zapłacić określoną cenę. To jedna z najczęściej występujących czynności prawnych, a jej szczególne aspekty wynikają z charakteru sprzedawanej nieruchomości.

Umowa Sprzedaży Nieruchomości

Kiedy przedmiotem umowy jest nieruchomość, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. W tym dokumencie szczegółowo opisuje się nieruchomość, uwzględniając stan faktyczny i prawny, w tym ewentualne obciążenia związane z nią. Notariusz odgrywa kluczową rolę w ustalaniu stanu prawnego i zabezpieczaniu interesów stron transakcji.

Koszty i Zobowiązania

Umowa sprzedaży nieruchomości zawiera postanowienia dotyczące ceny, sposobu zapłaty i terminu przekazania nieruchomości kupującemu. Dodatkowe klauzule mogą być uwzględniane w zależności od potrzeb stron. Strony zobowiązane są dostarczyć niezbędne dokumenty i złożyć odpowiednie oświadczenia.

Zakup Nieruchomości na Kredyt

W przypadku zakupu nieruchomości przy użyciu środków kredytowych, strona kupująca przedstawia zaświadczenie od banku udzielającego kredytu. Akt notarialny ustanawia również hipotekę na rzecz banku, związane z tym opłaty są pobierane przez notariusza.

Wpis do Księgi Wieczystej

Notariusz, w akcie notarialnym, składa wniosek do Sądu Wieczystoksięgowego o dokonanie wpisów do księgi wieczystej na podstawie zawartej umowy. Kupujący staje się właścicielem nieruchomości od momentu zawarcia umowy, a wpis do księgi wieczystej potwierdza tę transakcję.

Bezpieczna Transakcja, Pewne Własności

Nasza kancelaria notarialna dba o profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie umów sprzedaży nieruchomości. Zaufaj nam w kluczowym momencie nabycia swojego nowego domu lub lokalu.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie notarialne.

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Zadzwoń aby się umówić